Krristoff.com

Portfolio Category: AUTOPORTRET KREATYWNY

Projekt - Sam o Sobie Samym - 1683

Projekt - Sam o Sobie Samym - 7

Projekt - Sam o Sobie Samym - 6

Projekt - Sam o Sobie Samym - 5

Projekt - Sam o Sobie Samym - 4

"Do kraju tego gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie..."

Praca konkursowa - "Miłość"

Praca konkursowa - "Złość"

Projekt - Sam o Sobie Samym - 3

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy